Bánh người nhện (spidermen)
Các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, những siêu nhân, anh hùng luôn mang lại những điều thích thú cho mọi người. Do vậy, việc tặng các em bé, bạn bè những chiếc bánh sinh nhật có hình những nhân vật trên luôn là sự lựa chọn của rất nhiều người đặt bánh tại Thái Bình Bakery. Mời các bạn tham khảo mẫu bánh

Bánh người nhện (spidermen)

Bánh kem người nhện-siêu nhân tặng con yêu

Bánh kem người nhện-siêu nhân tặng con yêu [MS: 1350]

(936) Người Đặt Mua
 (0.0/5)
 (0) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 1350]

Gim Bánh

Call
Bánh kem 7 sắc cầu vồng người nhện, thần sấm msn con Hoàng An 8 tuổi

Bánh kem 7 sắc cầu vồng người nhện, thần sấm msn con Hoàng An 8 tuổi [MS: 1343]

(962) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 1343]

Gim Bánh

Call
Bánh kem người nhện (siêu anh hùng) tặng bé Anh Tuấn 4 Tuổi

Bánh kem người nhện (siêu anh hùng) tặng bé Anh Tuấn 4 Tuổi [MS: 1296]

(827) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 1296]

Gim Bánh

Call
Bánh 3 tầng siêu nhân mừng sinh nhật con Tiến Dũng 8 Tuổi

Bánh 3 tầng siêu nhân mừng sinh nhật con Tiến Dũng 8 Tuổi [MS: 1274]

(1253) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 1274]

Gim Bánh

Call
bánh sắc mầu siêu nhân và người nhện

bánh sắc mầu siêu nhân và người nhện [MS: 1010]

(1020) Người Đặt Mua
 (3.9/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 1010]

Gim Bánh

Call
bánh sinh nhật bé tuổi rồng thích ô tô

bánh sinh nhật bé tuổi rồng thích ô tô [MS: 887]

(2054) Người Đặt Mua
 (4.7/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 887]

Gim Bánh

Call
Bánh Kem Người Nhện_Siêu Nhân

Bánh Kem Người Nhện_Siêu Nhân [MS: 864]

(2523) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 864]

Gim Bánh

Call
bánh kem người nhện kèm ô tô mazda

bánh kem người nhện kèm ô tô mazda [MS: 861]

(1943) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 861]

Gim Bánh

Call
Bánh kem người nhện đỏ_ô tô mazda vàng

Bánh kem người nhện đỏ_ô tô mazda vàng [MS: 851]

(2564) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (8) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 851]

Gim Bánh

Call
bánh kem nặn siêu nhân fondand

bánh kem nặn siêu nhân fondand [MS: 791]

(2098) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 791]

Gim Bánh

Call
bánh kem tặng bé thích người nhện và ô tô cứu hỏa

bánh kem tặng bé thích người nhện và ô tô cứu hỏa [MS: 787]

(2115) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (11) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 787]

Gim Bánh

Call
bánh kem 2 tầng người nhện tặng bé trai

bánh kem 2 tầng người nhện tặng bé trai [MS: 747]

(2688) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 747]

Gim Bánh

Call
bánh người nhện dành tặng bé trai

bánh người nhện dành tặng bé trai [MS: 756]

(2420) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 756]

Gim Bánh

Call
bánh phụ kiện người nhện tông vàng

bánh phụ kiện người nhện tông vàng [MS: 716]

(2181) Người Đặt Mua
 (4.3/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 716]

Gim Bánh

Call
Bánh người nhện tặng con zai yêu

Bánh người nhện tặng con zai yêu [MS: 724]

(2858) Người Đặt Mua
 (3.8/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 724]

Gim Bánh

Call
Bánh kem vẽ nghệ thuật người nhện siêu kute và sắc nét

Bánh kem vẽ nghệ thuật người nhện siêu kute và sắc nét [MS: 732]

(3177) Người Đặt Mua
 (3.9/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 732]

Gim Bánh

Call
Bánh kem 2 tầng người nhện tặng con yêu

Bánh kem 2 tầng người nhện tặng con yêu [MS: 723]

(3187) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 723]

Gim Bánh

Call
Bánh phụ kiện ngươì nhện và biệt đôi siêu anh hùng

Bánh phụ kiện ngươì nhện và biệt đôi siêu anh hùng [MS: 700]

(2825) Người Đặt Mua
 (3.3/5)
 (6) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 700]

Gim Bánh

Call
Bánh kem 3D siêu nhân người nhện tặng bé 2 tuổi

Bánh kem 3D siêu nhân người nhện tặng bé 2 tuổi [MS: 597]

(3793) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 597]

Gim Bánh

Call
bánh kem 3d siêu nhân người nhện

bánh kem 3d siêu nhân người nhện [MS: 146]

(3068) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 146]

Gim Bánh

Call
bánh người nhện đang tung lưới bay trên mái nhà

bánh người nhện đang tung lưới bay trên mái nhà [MS: 491]

(2612) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 491]

Gim Bánh

Call
bánh kem 2 tầng vẽ người nhện tặng bé yêu

bánh kem 2 tầng vẽ người nhện tặng bé yêu [MS: 439]

(2643) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 439]

Gim Bánh

Call
bánh kem 3d người nhện đẹp (bánh cao 12cm)

bánh kem 3d người nhện đẹp (bánh cao 12cm) [MS: 98]

(3804) Người Đặt Mua
 (3.9/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 98]

Gim Bánh

Call
bánh kem in ảnh siêu nhân supper man và người nhện

bánh kem in ảnh siêu nhân supper man và người nhện [MS: 647]

(2419) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 647]

Gim Bánh

Call
Bánh kem tặng 2 bé trai bo và su hào thích siêu nhân người nhện

Bánh kem tặng 2 bé trai bo và su hào thích siêu nhân người nhện [MS: 593]

(2532) Người Đặt Mua
 (3.7/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 593]

Gim Bánh

Call
bánh vẽ ảnh bé trai làm supper man

bánh vẽ ảnh bé trai làm supper man [MS: 449]

(2242) Người Đặt Mua
 (3.8/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 449]

Gim Bánh

Call
bánh kem tặng bé trai 8 tuổi thích người nhện

bánh kem tặng bé trai 8 tuổi thích người nhện [MS: 576]

(3450) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 576]

Gim Bánh

Call
Bánh người nhện Spiderman tặng sinh nhật con yêu

Bánh người nhện Spiderman tặng sinh nhật con yêu [MS: 411]

(2904) Người Đặt Mua
 (3.7/5)
 (7) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 411]

Gim Bánh

Call
bánh kem fondant tặng con yêu thích siêu nhân và ô tô

bánh kem fondant tặng con yêu thích siêu nhân và ô tô [MS: 526]

(2430) Người Đặt Mua
 (3.8/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 526]

Gim Bánh

Call
Bánh sinh nhật bé tuổi khỉ Siêu Nhân

Bánh sinh nhật bé tuổi khỉ Siêu Nhân [MS: 546]

(3709) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (5) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 546]

Gim Bánh

Call
bánh in ảnh supper man tặng bé yêu thích siêu nhân

bánh in ảnh supper man tặng bé yêu thích siêu nhân [MS: 426]

(2176) Người Đặt Mua
 (4.2/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 426]

Gim Bánh

Call
bánh siêu nhân người nhện tặng bé trai 6 tuổi

bánh siêu nhân người nhện tặng bé trai 6 tuổi [MS: 513]

(3693) Người Đặt Mua
 (4.0/5)
 (8) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 513]

Gim Bánh

Call
Bánh fondant 3 anh em siêu nhân

Bánh fondant 3 anh em siêu nhân [MS: 371]

(3315) Người Đặt Mua
 (3.9/5)
 (7) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 371]

Gim Bánh

Call
bánh kem in ảnh người nhện supper man

bánh kem in ảnh người nhện supper man [MS: 300]

(2477) Người Đặt Mua
 (4.3/5)
 (9) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 300]

Gim Bánh

Call
bánh kem siêu nhân nhện supper man

bánh kem siêu nhân nhện supper man [MS: 400]

(3236) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (7) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 400]

Gim Bánh

Call
Bánh 2 tầng siêu nhân supper men - người nhện

Bánh 2 tầng siêu nhân supper men - người nhện [MS: 188]

(5164) Người Đặt Mua
 (3.9/5)
 (7) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 188]

Gim Bánh

Call
Bánh siêu nhân người nhện

Bánh siêu nhân người nhện [MS: 370]

(3937) Người Đặt Mua
 (4.1/5)
 (8) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 370]

Gim Bánh

Call
Bánh kem nặn hình siêu nhân 3D

Bánh kem nặn hình siêu nhân 3D [MS: 362]

(2894) Người Đặt Mua
 (4.4/5)
 (10) Đánh Giá
MS Bánh [MS: 362]

Gim Bánh

Call